Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 2388
Zobrazujem: 60 - 80
Pridať firmu
IČOFirma
34418440: Andrej Valek
43366350: Andrej Zemančík
43490662: Andrej Zmoray
43703712: Angela Floreková
43135897: Anna Beňušová
43186378: Anna Bodoríková
43525351: Anna Chudobová
40743802: Anna Djubašáková
40746313: Anna Grobarčíková
34421301: Anna Jagnešáková
43461069: Anna Jandeková
31097081: Anna Jesenská - krajčírstvo
43135790: Anna Jurincová
41965850: Anna Kormančíková
43447953: Anna Laštíková
41965426: Anna Ľudmová
44660324: Anna Marlengová
44084072: Anna Maslaňáková
40338151: Anna Olbertová
43172636: Anna Olbertová - OLTEX