Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 2388
Zobrazujem: 40 - 60
Pridať firmu
IČOFirma
35376287: Alojz Beňuš
40985687: Alojz Blašťák
41963717: Alojz Chromek
43270425: Alojz Ganobčík
43603807: Alojz Janotka
41732073: Alojz Jozefjak
30537011: Alojz Miškovič
34837639: Alojz Ogurek
35096691: Alojz Spuchľák
35099216: Alojz Strýček
41733266: Alojz Vojtas
41352131: Alojz Vojtaššák
40983510: Alžbeta Chudobová
40985041: Anastázia Šubjaková
44741774: Andrea Jagnešáková
43565981: Andrea Vrábeľová
43395058: Andrea Žibeková
44639210: Andrej Buľák
43973230: Andrej Hrkeľ
37390571: Andrej Kurťák