Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 2388
Zobrazujem: 20 - 40
Pridať firmu
IČOFirma
40341097: Albín Jakubjak
34419268: Albín Kekelák
33752842: Albín Kozoň
43286259: Albín Kyrcz ml.
22858806: Albín Ladňák
43223745: Albín Majkút
43595642: Albín Pisarčík ml.
34841890: Albín Serdel
40985717: Albín Sochuľák
32735529: Albín Viater
44100884: Albín Vlčák
44730080: Albína Dobierková
41964675: Alena Káziková
43597173: Alena Kičková - PERFEKT
43234968: Alena Smolková
14271460: Alena Turacová
43167039: Alena Večerková
32736690: Alexander Šelian, zubný technik
41965531: Alfonz Hurák
43210333: Alica Čajková