Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 10
Zobrazujem: 0 - 10
Pridať firmu
IČOFirma
44158467: František Jendroľ
44649045: Lesnianska vodárenská spoločnosť, s.r.o.
14272857: Mokošák Marián
10846671: Peter Bolek - EKORAY
44510918: Peter Holubčík
35996129: RABČAN, obecné služby
36376108: RABČAN, s.r.o.
36379964: Rabčice STRED, s.r.o.
30222281: TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA NÁMESTOVO
36388165: ZTS Energetika, s.r.o.